UVOD V

VERJETNOSTOsnove verjetnostiPredstavitev snovi Osnovni pojmi Poskus in dogodek Kombinatorično štetje Ali že veš, kako se nariše kombinatorično drevo? Frekvenca dogodka... ...in relativna frekvenca Verjetnost Razlaga še nekaterih osnovnih pojmov verjetnosti Verjetnost in števila Razlaga pojma verjetnost in izražanje s števili Računanje verjetnostiKako izračunamo verjetnost nekega dogodka? Test Preveri se. Zagotovo si se nekaj novega naučil/a!

Avtorske pravice © 2003,
Tea Rajgelj

VERJETNOST

Vsakodnevno uporabljamo izraze, kot so: verjetno, zelo verjetno, mogoče, gotovo in nemogoče ... Te izraze uporabljamo, kadar govorimo o dogodkih, ki jih ne moremo vnaprej napovedati. Lahko se zgodijo ali pa tudi ne - govorimo torej o slučajnih dogodkih.

Z besedo verjetno ocenimo, ali se bo kak slučajen dogodek v poskusu zgodil ali ne. Zato poskus velikokrat ponovimo. Po tem, kako pogosto se kak dogodek zgodi, mu priredimo verjetnost. Pri tem okvirno velja:

 

GOTOVO - uporabljamo, kadar menimo, da je ta dogodek gotovi dogodek.

ZELO VERJETNO - slučajen dogodek, za katerega menimo, da se pri velikem številu ponovitev poskusa pogosto zgodi.

VERJETNO - slučajen dogodek, za katerega menimo, da se pri velikem številu ponovitev poskusa v približno enakem deležu zgodi ali ne zgodi.

MALO VERJETNO - slučajen dogodek, za katerega menimo, da se pri velikem številu ponovitev poskusa le redko zgodi.

NEMOGOČE - uporabljamo, kadar menimo, da je ta dogodek nemogoč dogodek.

 

V zvezi s temi izrazi pogosto uporabljamo tudi naslednje izraze:

Primeri uporabe izrazov ->

Nekaj zabavnih slik ->