UVOD V

VERJETNOSTOsnove verjetnostiPredstavitev snovi Osnovni pojmi Poskus in dogodek Kombinatorično štetje Ali že veš, kako se nariše kombinatorično drevo? Frekvenca dogodka... ...in relativna frekvenca Verjetnost Razlaga še nekaterih osnovnih pojmov verjetnosti Verjetnost in števila Izražanje verjetnosti s števili. Računanje verjetnostiKako izračunamo verjetnost nekega dogodka? Test Preveri se. Zagotovo si se nekaj novega naučil/a!

Avtorske pravice © 2003,
Tea Rajgelj

OSNOVE VERJETNOSTI

Ste na strani, ki je nastala kot seminarska naloga pri predmetu Didaktika računalništva.

Namenjena je predvsem učencem osmega oz. devetega razreda osnovne šole kot pripomoček pri obravnavi učne teme UVOD V VERJETNOST oziroma IZKUŠNJE S SLUČAJNIMI DOGODKI. Tema obsega naslednja poglavja:

Stran je nastala večidel v Beležnici. Izgled strani je izdelan ročno, pomagala pa sem si tudi s programom Dreamweaver 4.0. Slike so izdelane s pomočjo Slikarja in programa Anim (Paint Shop Pro 5). Štiri izmed slik so iz knjige Milene Strnad: Presečišče, Obdelava podatkov, Uvod v verjetnost, Matematika za osmi razred osnovne šole, DZS, 2000, Ljubljana. Ta knjiga mi je nasploh služila kot osnovna literatura za to izobraževalno stran.


Nadaljuj na