UVOD V

VERJETNOSTOsnove verjetnostiPredstavitev snovi Osnovni pojmi Poskus in dogodek Kombinatorično štetje Ali že veš, kako se nariše kombinatorično drevo? Frekvenca dogodka... ...in relativna frekvenca Verjetnost Razlaga še nekaterih osnovnih pojmov verjetnosti Verjetnost in števila Izražanje verjetnosti s števili. Računanje verjetnostiKako izračunamo verjetnost nekega dogodka? Test Preveri se. Zagotovo si se nekaj novega naučil/a!

Avtorske pravice © 2003,
Tea Rajgelj

FREKVENCA DOGODKA...

Če neki poskus izvedemo večkrat, nas nato pogosto zanima predvsem dvoje:

PRIMER:

Sandi ima v vrečki en rdeč in en moder bonbon. Izvaja poskus, pri katerem vsakič iz vrečke potegne en bonbon, si zabeleži kakšne barve je, nato pa ga vrne nazaj v vrečko in vrečko pretrese.

1. Poglej si njegove rezultate v tabeli in povej, kolikokrat je izvlekel moder bonbon?
2. Kolikšen je delež tega dogodka (izvlečemo modri bonbon) v vseh ponovitvah poskusa?


Odgovor na prvo vprašanje je lahak. Samo preštejemo črtice in ugotovimo: Sandi je izvlekel moder bonbon 47-krat.

Za odgovor na drugo vprašanje pa moramo vedeti tudi kolikokrat je Sandi ponovil poskus. Preštejemo črtice tudi pri rdečem bonbonu in hitro ugotovimo: Sandi je izvedel poskus 100-krat, ker je 47 + 53 = 100. Delež dogodka "izvlečemo modri bonbon" izračunamo tako, da število ponovitev tega dogodka delimo s številom vseh ponovitev poskusa. Torej:

Delež dogodka "izvlečemo modri bonbon" je 0,47.
Poskus vlečenja bonbonov je za nas pomemben, saj lahko na njegovi osnovi razložimo dva nova pojma: frekvenco dogodka in relativno frekvenco.

Frekvenca dogodka

Frekvenca dogodka A je število dogodkov A pri vseh ponovitvah poskusa.
V našem primeru je torej frekvenca dogodka "izvlečemo modri bonbon" enaka 47, medtem ko je frekvenca dogodka "izvlečemo rdeči bonbon" enaka 53.

Relativna frekvenca

Relativna frekvenca dogodka A je število, ki izraža delež dogodkov A v skupnem številu poskusov:

V našem primeru je relativna frekvenca enaka 0,47. Če pa bi nas zanimala relativna frekvenca dogodka "izvlečemo rdeči bonbon", bi jo izračunali po zgornjem obrazcu in dobili 0,53.

Nekaj nalog ->