UVOD V

VERJETNOSTOsnove verjetnostiPredstavitev snovi Osnovni pojmi Poskus in dogodek Kombinatorično štetje Ali že veš, kako se nariše kombinatorično drevo? Frekvenca dogodka... ...in relativna frekvenca Verjetnost Razlaga še nekaterih osnovnih pojmov verjetnosti Verjetnost in števila Izražanje verjetnosti s števili. Računanje verjetnostiKako izračunamo verjetnost nekega dogodka? Test Preveri se. Zagotovo si se nekaj novega naučil/a!

Avtorske pravice © 2003,
Tea Rajgelj

PREVERI SVOJE ZNANJE

Izbiraš lahko med tremi stopnjami zahtevnosti nalog (lažji test, srednje težki test in težji test). Priporočam, da najprej rešiš lažji test, nato pa po želji še kakšnega izmed težjih.

Pri vsakem vprašanju je možen le en pravilen odgovor. Ni nujno, da rešuješ po vrsti.

Potem, ko odgovoriš na vsa vprašanja, klikni tipko PREVERI. Tvoj rezultat se bo prikazal v posebnem oknu, ki se bo pojavil ob pritisku na gumb. Dodatno bo v vrstici pod glavno stranjo pisalo, katere naloge po vrsti so bile napačno odgovorjene.

Če želiš ponovno reševati isti test, klikni IZBRIŠI. Če pa se želiš ponovno preveriti z drugačnimi nalogami, klikni na test kake druge težavnostne stopnje.


LAŽJI TEST

1.) Pri poskusu kotaljenje poštene igralne kocke pade sedmica. Kakšen dogodek je to?

  slučajen
  zelo verjeten
  nemogoč

2.) Koliko različnih dvomestnih števil lahko sestaviš iz števk 4, 5 in 7, če lahko vsako števko uporabiš le enkrat?

  Šest.
  Pet.
  Štiri.

3.) Katera izmed spodnjih slik prikazuje pravilno kombinatorično drevo za naslednjo nalogo: Koliko trozložnih besed lahko sestavimo iz zlogov MA - LI - CA, pri čemer se zlogi ne smejo ponoviti?

Slika A

Slika B

Slika C

  Slika A 
  Slika B
  Slika C

4.) Peter je od 25 strelov na gol zadel 4-krat, Nejc pa od 35 strelov 7-krat. Katera od spodnjih trditev je pravilna?

  Nejc strelja bolje od Petra.
  Peter strelja bolje od Nejca.
  Peter in Nejc enako dobro streljata na gol.

5.)  Barbara je 35-krat izvedla naslednji poskus: Iz vrečke, v kateri so bile tri enako velike kroglice različnih barv (zelena, rdeča in bela), je izvlekla kroglico. Zabeležila si je njeno barvo in jo vrnila nazaj. Rezultate je zapisala v spodnjo preglednico. Oglej si jo in ugotovi katera izmed spodnjih trditev je pravilna!

  Frekvenca dogodka "rdeča kroglica" je 11.
  Relativna frekvenca dogodka "rdeča kroglica" je 11.
  Frekvenca dogodka "rdeča kroglica" je 13. 

6.) Luka je vrgel kocko. Padla je štirica. Katera od spodnjih trditev ja pravilna?

  V naslednjem metu je verjetnost, da bo padla štirica manjša.
  V naslednjem metu je verjetnost, da bo padla štirica večja.
  V naslednjem metu je verjetnost, da bo padla štirica enaka.

7.) Oglej si sliko in povej katera izjava je pravilnejša!

Nemogoče je, da bi izmed danih kart naključno izbrali kralja.

Zelo verjetno je, da bi izmed teh kart naključno izvlekli karto rdeče barve.

Verjetno je, da bi izmed danih kart naključno izvlekli karto črne barve.


8.)  Kolikšna je verjetnost dogodka A?

Dogodek A: Naključno izbrana oseba iz dekliškega rokometnega moštva je deklica.

  P(A)=1
  P(A)=0
  P(A)=0,5

9.) Kolikšna je verjetnost, da izmed kroglic na sliki izvlečemo ravno modro kroglico?

 

  

P(M)=0,1
P(M)=0,2
P(M)=2


10.) Diagram s stolpci prikazuje rezultate ankete o najljubšem športu učencev neke šole. Oglej si ga in izračunaj verjetnost, da ima na slepo izbrani učenec te šole najraje rokomet.

P(R)=2/9
P(R)=1/6
P(R)=1/9


   


LAŽJI     SREDNJE TEŽKI     TEŽJI