UVOD V

VERJETNOSTOsnove verjetnostiPredstavitev snovi Osnovni pojmi Poskus in dogodek Kombinatorično štetje Ali že veš, kako se nariše kombinatorično drevo? Frekvenca dogodka... ...in relativna frekvenca Verjetnost Razlaga še nekaterih osnovnih pojmov verjetnosti Verjetnost in števila Izražanje verjetnosti s števili. Računanje verjetnostiKako izračunamo verjetnost nekega dogodka? Test Preveri se. Zagotovo si se nekaj novega naučil/a!

Avtorske pravice © 2003,
Tea Rajgelj

OSNOVNI POJMI

VERJETNOST je pomembna matematična veda, ki je zelo uporabna tudi v vsakdanjem življenju. Pri svojem delu jo uporabljajo ne samo matematiki, temveč tudi zdravniki, raziskovalci, vremenoslovci in še mnogi drugi.

Vsak od nas se vsakodnevno srečuje z raznimi izrazi s tega področja: verjetno, zelo verjetno, mogoče, zagotovo, nemogoče ... Te izraze uporabljamo, kadar govorimo o dogodkih, ki jih ne moremo vnaprej napovedati. Vseeno pa si ljudje že od nekdaj prizadevajo, da bi te dogodke kolikor je mogoče razumeli in ugotovili, ali se za njimi morda ne skriva kak red.

Še posebno ljudi že od nekdaj vznemirjajo vprašanja povezana z igrami na srečo. Tudi razlaga na teh straneh je precej povezana z njimi. Da pa bi o tem lažje razmišljali, moramo najprej spoznati nekaj najosnovnejših pojmov verjetnosti:


Poskus

Poskus je vsaka načrtna aktivnost, ki jo izvajamo po vnaprej določenih pravilih.
Primer: Po mizi zakotalimo igralno kocko.

Več primerov ->

Pravila po katerih izvajamo poskus, morajo biti natančno določena in vedno enaka. Če se spremeni eno od pravil, je to že drug poskus.

Primer ->

Dogodek

Dogodek je vsak pojav, ki se v poskusu lahko zgodi ali pa tudi ne.
V omenjenem poskusu so možni, na primer, naslednji dogodki: Igralna kocka se ustavi tako, da pade petica. Pade sodo število pik. Padejo več kot tri pike.

Več primerov ->

To niso nujno vsi možni dogodki pri danem poskusu! Dogodke vedno proučujemo le v okviru natanko določenega poskusa. Ločimo pa gotove, nemogoče in slučajne dogodke.


Gotovi dogodek

Je dogodek, ki se pri izbranem poskusu vedno zgodi.
Primer: Če vržemo kamen navpično navzgor, vselej prileti nazaj.

Več primerov ->

Nemogoči dogodek

Vsak dogodek, ki se pri izbranem poskusu sploh ne more zgoditi.
Primer: Z igralno kocko vržemo sedmico.

Več primerov ->

Slučajni dogodek

Dogodek, ki se pri izbranem poskusu lahko zgodi, lahko pa tudi ne.
Primer: Pri metu kovanca vržemo števko.

Več primerov ->


Spoznaj se s še večimi osnovnimi pojmi skozi razlago na naslednjih straneh!