MOJA PRVA STRAN

 

Povsod navzoče število 9

Število 9 ima mnogo presenetljivih lastnosti. Ali ste vedeli, da je število 9 skrito v vsakem rojstnem datumu slavnega matematika?


Vzemimo rojstni dan Johanna Carla Friedericha Gaussa. Rodil se je 30. aprila 1777.
Napišimo to kot eno število: 3041777. Zdaj to število poljubno preuredimo - recimo 7103477. Od večjega števila odštejemo manjše in v dobljenem številu seštejemo vse cifre. V našem primeru torej 7103477-3041777=4061700, ko seštejemo cifre pa dobimo 4+0+6+1+7+0+0=18.
Če to število še ni enomestno, še enkrat seštejemo njegove cifre. Končna vsota teh cifer je 9! Torej: Cifrni koren dobljenega števila je 9!


Isto se zgodi, če vzamemo datum rojstnega dneva Emmy Amalie Noether (23. marec 1882), ali pa Georga Friedericha Bernhasea Riemanna (17. september 1826).
Ali obstaja kaka čudna zveza med znanimi, slavnimi matematiki in številom 9?
Ali je v vašem rojstnem dnevu tudi skrito število 9?


Kot opazimo, je število 9 skrito v vsakem rojstnem dnevu. Pravzaprav še več: število 9 je skrito prav povsod - v vseh številih, ki so vsaj dvomestna. Vendar zakaj?


Razlaga je enostavna. Spomnimo se, kaj je pogoj, da je število deljivo z 9. Pogoj je, da je vsota vseh cifer števila deljiva z 9. V našem primeru: recimo da imamo poljubno mestno število A. Recimo, da da to število pri deljenju z 9 ostanek x. V tem številu A sedaj poljubno premešamo cifre. Dobimo neko popolnoma drugačno število. Recimo mu p(A). Vsota cifer tega števila, pa je enaka vsoti cifer števila A, zato da to število pri deljenju z 9 isti ostanek x. Ko odštejemo ti dve števili, se ostanka "uničita" in število je deljivo z 9.

Kot vemo pa je cifrni koren enak ostanku, ki ga dobimo, če število delimo z 9. Ker je naše dobljeno število deljivo z 9, je ostanek pri deljenju z 9 enak 0, 0 pa je enako kot 9, če gledamo ostanke pri deljenju z 9.

NA VRH DOMOV