Avtorske pravice © 2003, Katarina Pavlakovič

Površina piramide

Površje piramide sestavljata osnovna ploskev O in plašč pl.
Plašč pravilne n-strane piramide sestavlja toliko enakokrakih trikotnikov, kolikor ima osnovna ploskev stranic.

Pri spodnjih dveh mrežah predstavlja osnovno ploskev lik, ki je obarvan z rumeno barvo, ostali trikotniki predstavljajo plašča piramid. Animaciji prikazujeta, da plašč piramide, katere osnovna ploskev je trikotnik, sestavljajo trije trikotniki in da plašč piramide, katere osnovna ploskev je štirikotnik, sestavljajo štirje trikotniki.


Ploščina plašča n-strane piramide je torej enaka: , kjer je a dolžina osnovnega roba in vs višina stranske ploskve.

Splošen obrazec za izračun površine piramide je P = O + pl.

Sledi, da je površina n-strane piramide enaka .