Avtorske pravice © 2003, Katarina Pavlakovič

PIRAMIDA

Pred 4500 leti se začne zgodovina piramid v starem Egiptu. Čas od 2660 do 2160 pred našim štetjem štejemo v zgodnje obdobje. Tedaj je vladal tudi faraon Džoser, na čigar dvoru je bil gradbeni mojster genialni Imoteph. Imotephu so ukazali, naj v bližini mesta Sakkare zgradi posebno veličastno stavbo kot grobnico. Spočetka je obstajala samo podzemeljska grobnica; nad njo so zatem zgradili 63 m dolgo in 8 m visoko kamnito stavbo, ki so jo imenovali mastaba. Faraonu se ni zdela dovolj velika in zato so jo neprestano povečevali. Pri tem je ubral Imoteph novo pot. Iz velike mastabe je nastala prva piramida na svetu, stopničasta piramida pri Sakkari. Bila je 70 m visoka in je imela tloris 125 m krat 110 m.