Avtorske pravice © 2003, Katarina Pavlakovič

Pravilna tristrana piramida

Pravilna tristrana piramida ima za osnovno ploskev enakostranični trikotnik, (kot prikazuje slika na levi) ter stranski rob s.

Pri računanju površine in prostornine tristrane piramide si lahko pomagamo s spodnjimi izpeljanimi formulami: (teh ni potrebno vedeti na pamet!!)

Površina pravilne tristrane piramide:

Prostornina pravilne tristrane piramide: