Avtorske pravice © 2003, Katarina Pavlakovič

O piramidah

Piramida je oglato telo, ki ga omejujejo n-kotnik in n trikotnikov, ki se stikajo v skupni točki - vrhu, če je n >= 3.

Osnovna ploskev

piramide je n-kotnik.

Plašč

piramide sestavlja n stranskih ploskev, ki so trikotniki. Teh je toliko, kolikor ima osnovna ploskev stranic.

Stranske ploskve se sekajo v stranskih robovih, vsi stranski robovi pa v vrhu piramide.
Presečišča stranskih ploskev z osnovno ploskvijo so osnovni robovi. To so stranice osnovne ploskve.

Višina piramide (v)

je razdalja vrha piramide V od osnovne ploskve.
Stranske višine vs ali v1, v2, ..., vn so višine trikotnikov plašča. To so pravokotnice z vrha piramide na osnovni rob stranske ploskve.

Po številu robov osnovne ploskve ločimo tristrane, štiristrane, ..., n-strane piramide.
Če so vsi stranski robovi piramide med seboj enaki in pade višina v središče njene osnovne ploskve, je piramida pokončna, sicer je poševna.

Če je osnovna ploskev pokončne piramide pravilni n-kotnik, je piramida pravilna.
Če so vsi stranski robovi in vsi osnovni robovi piramide enako dolgi, je piramida enakoroba.