Avtorske pravice © 2003, Katarina Pavlakovič

Enakoroba tristrana piramida

Enakoroba tristrana piramida ima za osnovno ploskev enakostranični trikotnik, (kot prikazuje slika na levi) ter stranski rob, ki ima enako dolžino kot stranica a.

Pri računanju površine in prostornine tristrane piramide si lahko pomagamo s spodnjimi izpeljanimi formulami: (teh ni potrebno vedeti na pamet!!)

Površina enakorobe tristrane piramide:

Prostornina enakorobe tristrane piramide: