Avtorske pravice © 2003, Katarina Pavlakovič

Enakoroba štiristrana piramida

Enakoroba štiristrana piramida ima za osnovno ploskev kvadrat, (kot prikazuje slika na levi) ter stranski rob, ki ima enako dolžino kot stranica a osnovne ploskve.

Pri računanju površine in prostornine tristrane piramide si lahko pomagamo s spodnjimi izpeljanimi formulami:

Površina enakorobe štiristrane piramide:

Prostornina enakorobe štiristrane piramide: