Avtorske pravice © 2003, Katarina Pavlakovič

Pravilna štiristrana piramida

Pravilna štiristrana piramida ima za osnovno ploskev kvadrat, (kot prikazuje slika na levi) ter stranski rob s.

Pri računanju površine in prostornine pravilne štiristrane piramide si lahko pomagamo s spodnjimi izpeljanimi formulami:

Površina pravilne štiristrane piramide:

Prostornina pravilne štiristrane piramide: