Uvod Osnove Obseg kroga Ploščina kroga Krožni kolobar Krožni lok in izsek Test Viri

Avtorica:
Nina Gros

KrogUvod


Stran je nastala kot projekt v okviru predmeta Didaktika računalništva.

Namenjena je učencem 8. razreda devetletne osnovne šole, lahko pa jo v okviru učnih ur o Krogu uporabijo tudi učitelji.Prijetno učenje...