Uvod Osnove Obseg kroga Ploščina kroga Krožni kolobar Krožni lok in izsek Test Viri

Avtorica:
Nina Gros

KrogObseg kroga
Obseg lika je enak dolžini sklenjene črte, ki omejuje lik. Kot veš krog omejuje krožnica! Torej je obseg kroga enak dolžini krožnice.

Kako pa se izračuna obseg?

Obsega kroga je odvisen od njegovega premera! Kolikor večji bo premer kroga toliko večji bo obseg kroga. Premer in obseg kroga sta torej v premem sorazmerju!

To lahko preveriš sam/a. Vse kar potrebuješ je; dovolj dolga nit, meter in nekaj okroglih predmetov (npr.: pokrovčki različnih velikosti, lonec,...).

Naredi si razpredelnico v katero nato vpiši obseg in premer posameznih predmetov. Nato izračunaj količnike med obsegom in premerom. Ugotovitev?

V resnici je ta količnik za vse kroge enak; označimo pa ga z malo grško črko p.


Obseg kroga torej izračunamo tako, da njegov premer pomnožimo s številom p:

Obseg kroga