Uvod Osnove Obseg kroga Ploščina kroga Krožni kolobar Krožni lok in izsek Test Viri

Avtorica:
Nina Gros

KrogPloščina kroga
Na slikah sta primera dveh krogov, ki sta razdeljena na 4 in na 10 skladnih krožnih izsekov, Iz teh izsekov sta nato sestavljena lika, ki imata enako ploščino (polmera krogov sta namreč enaka).

V primeru, da bi krog razdelili še na večje število skladnih krožnih izsekov, bi bili ti izseki skoraj podobni trikotnikom! Če bi te trikotnike sestavimo skupaj kot pri zgornjih dveh primerih, bi dobili pravokotnik.

Dolžina ene stranice bi bila enaka polmeru kroga, dolžina druge pa polovici obsega kroga.
Kako izračunati ploščino pravokotnika gotovo veš...Ploščino kroga torej izračunaš tako, da kvadrat polmera kroga pomnožio s p:

Ploščina kroga