Uvod Osnove Obseg kroga Ploščina kroga Krožni kolobar Krožni lok in izsek Test Viri

Avtorica:
Nina Gros

KrogOsnovni pojmi
Krog je geometrijski lik; del ravnine, ki ga omejuje krožnica!
Krožnica je sklenjena kriva črta, pri kateri so vse točke enako oddaljene od središča.

Krog Krožnica


Središče

S črko S navadno označimo središče kroga.Polmer kroga je razdalja med središčem kroga in poljubno točko na krožnici ; premer kroga je dvakrat daljši od polmera kroga.

Polmer Premer


Tetiva povezuje dve poljubni točki krožnice -

Tetiva


Poljubni del krožnice imenujemo krožni lok

Krožni lok

Izsek

krožni izsek je omejen z dvema polmeroma in krožnim lokom.