Uvod Osnove Obseg kroga Ploščina kroga Krožni kolobar Krožni lok in izsek Test Viri

Avtorica:
Nina Gros

KrogKrožni kolobar
Krožni kolobar je ravninski lik med dvema krožnicama s skupnim središčem in različnima polmeroma.

Krožni kolobar
Obseg krožnega kolobarja

Obseg kolobarja je enak vsoti obsega manjše in večje krožnice:

Izpostaviš pa lahko še skupni faktor, ki je 2p, in enačbo zapišeš takole:

Obseg kolobarja
Ploščina krožnega kolobarja

Ploščina kolobarja je enaka razliki ploščin večjega in manjšega kroga!

Če izpostaviš še skupni faktor:

Ploščina kolobarja