Uvod Osnove Obseg kroga Ploščina kroga Krožni kolobar Krožni lok in izsek Test Viri

Avtorica:
Nina Gros

KrogKrožni lok in krožni izsek
Krožni lok je del krožnice med dvema točkama. Če ti točki povežeš s središčem kroga, bosta polmera oklepala središčni kot, ki mu ta krožni lok pripada. Krožni izsek, kot veš, je del kroga, ki je omejen s tema polmeroma in krožnim lokom.

Krožni izsek

Večji ko bo središčni kot, daljši bo krožni lok! (premosorazmerje)Kako izračunati dolžino krožnega loka?

Recimo, da imamo krog, katerega obseg meri 12p cm:

o = 12p cm:

Poženi si animacijo...


Naslednja tabela ti bo pomagala razumeti, kako izračunati dolžino poljubnega loka; recimo takega, katerega središčni kot meri 72°:


Obrazec za izračun dolžine loka je torej sledeč:

Dolžina krožnega loka
Ploščina krožnega izseka...

Recimo, da je sedaj ploščina kroga 12p cm2. Zopet si oglej tabelo:

p=12p cm2:


Najbrž opaziš, da gre tudi tu za premosorazmerje: med središčnim kotom in krožnim izsekom!

Oglej si animacijo...Kako bi izračunal/a ploščino poljubnega krožnega izseka?


Obrazec za izračun ploščine izseka:

Ploščina krožnega izseka