Uvod Osnove Obseg kroga Ploščina kroga Krožni kolobar Krožni lok in izsek Test Viri

Avtorica:
Nina Gros

TestS tem testom lahko preveriš svoje znanje o krogu.

Pri vsakem vprašanju je pravilen en sam odgovor. Potem, ko boš odgovoril/a na vsa klikni na Preveri in izvedel/a boš, kako uspešno si se lotil/a reševanja.

V nalogah kjer moraš uporabiti p privzemi vrednost 3.14!

Uspešno reševanje ti želim!

1.) Premer je kolikokrat daljši od polmera?
  2-krat
  3-krat
  4-krat
2.) Katera vrednost ni vrednost p?
  3.14


3.) Koliko znaša koeficient premega sorazmerja med obsegom in polmerom kroga?
  p
  2p
  3p
4.) Kakšno je sorazmerje med obsegom in premerom kroga?
  premo
  obratno
5.) Izračunaj obseg kroga s premerom 16 cm!
  25.12 cm
  50.24 cm
  100.48 cm
6.) Koliko cm meri obseg okroglega diska s polmerom 7 cm?
  21.98 cm
  43.96 cm
  87.92 cm
7.) Koliko meri polmer kroga z obsegom 28.26 cm?
  2.5 cm
  4.5 cm
  9 cm
8.)Izračunaj ploščino kroga s polmerom 3.2 cm!
  32.15 cm2
  10.48 cm2
  20.1 cm2
9.) Izračunaj ploščino kroga s premerom 4.5 cm!
  28.26 cm2
  15.89 cm2
  63.58 cm2
10.) Ploščina okrogle mize meri 1.32 m2. Koliko meri polmer?
  5.6 dm
  6.48 dm
  4.2 dm
11.) Ploščina kroga znaša 49p dm2. Koliko meri premer?
  7 dm
  14 dm
  24.5 dm
12.) Kolikšen je obseg kolobarja, kjer je premer večje krožnice 20 cm, premer manjše pa 14 m?
  213.52 dm
  150,72 dm
  106.76 dm
13.) Izračunaj ploščino krožnega kolobarja, katerega polmera krožnic merita 1,4 dm in 6 cm!
  1.06 dm2
  1.25 dm2
  5.02 dm2
14.) Izračunaj dolžino krožnega loka. Obseg kroga meri 72p cm, središčni kot a pa 98°.
  19.6 cm
  61.54 cm
  14.11 dm
15.) Izračunaj obseg krožnega izseka; polmer kroga meri 3 cm, a 72°.
  3.77 cm
  6.77 cm
  9.77 cm
16.) Izračunaj ploščino krožnega izseka; premer kroga meri 6 cm, a 144°.
  7.53 cm2
  11.3 cm2
  45.21 cm2
17.) Ploščina krožnega izseka meri 12.56 dm2, središčni kot pa 40°. Koliko meri dolžina loka,
ki pripada temu središčnemu kotu?
  2.1 dm
  2.5 dm
  4.18 dm
Iz slike lahko razbereš podatke, ki jih potrebuješ za naslednji nalogi!
18.) Izračunaj obseg pobarvanega lika!
  14.72 cm
  15.7 cm
  31.4 cm
19.) Izračunaj ploščino pobarvanega lika!
  39.25 cm2
  44.63 cm2
  50 cm2