Prostornina stožca

Prostornino stožca določimo tako, da mu vrišemo piramido z enako višino. Ob naraščajočem številu stranic osnovnega večkotnika se piramida vse bolj prilega stožcu.
Vemo, da je prostornina piramide enaka tretjini prostornine prizme z enako osnovno ploskvijo in enako višino; enako velja tudi za prostornino stožca v razmerju s prostornino valja.

Prostornina stožca je enaka tretjini prostornine valja, ki ima enako osnovno ploskev in enako višino kot stožec: