Prostornina krogle

Kolikšna je prostornina krogle smo ugotovili takole: kroglo smo potopili v enakostranični valj z enakim premerom, ki je bil do vrha napolnjen z vodo. Krogla je pri tem izpodrinila nekaj vode in iz fizike vemo, da se prostornina izpodrinjene vode ujema s prostornino krogle. Ko kroglo ponovno dvignemo iz vode se izkaže, da je krogla izpodrinila natanko dve tretjini vode (kot prikazuje animacija).

Zaključimo lahko, da je prostornina krogle enaka dvema tretjinama prostornine enakostraničnega valja:

Valj je enakostraničen, v = 2r , zato sledi: