Površina krogle

Nekaj primerov površin nebesnih teles in njihovih polmerov:

Zemlja Luna Mars Jupiter
polmer (km) 6370 1738 6200 74000
površina (km2) 510 milijonov 38 milijonov 480 milijonov 64000 milijonov

Niti zelo majhnega dela površine krogle ne moremo zgladiti v ravninski lik, zato krogla nima mreže.

Površina krogle je enaka ploščini plašča enakostraničnega valja z enakim polmerom kot je polmer krogle:

Valj je enakostraničen, torej velja v = 2r, zato sledi: