Površina stožca

Mrežo pokončnega stožca sestavljata osnovna ploskev in plašč.
Če razvijemo plašč pokončnega stožca v ravnino, dobimo krožni izsek. Njegov polmer je enak stranici s, njegov lok l pa obsegu osnovne ploskve.

Zato je ploščina plašča pokončnega stožca enaka kar ploščini krožnega izseka:

Preoblikujmo desno stran enačbe in upoštevajmo enačbo za dolžino loka krožnega izseka in že sledi:
Ploščina plašča pokončnega stožca je torej:

Ker ima stožec samo eno osnovno ploskev, je njegova površina enaka vsoti ploščine osnovne ploskve (ploščina kroga) in ploščine plašča (ploščina krožnega izseka):
Površina pokončnega stožca je torej: