UVOD


 

Uvod

Identična enačba, ekvivalentna enačba

Reševanje linearnih enačb:

*na pamet

*z uporabo opredelitve nasprotnih operacij

*s preoblikovanjem enačbe

Rešitve linearne enačbe z eno neznanko

*enačba z neznanko v imenovalcu

Preverjanje znanja

Pošta

 

Zgled: 3 (x + 4) = 15x

                     x ... neznanka

          3 (x + 4) ... leva stran enačbe

                  15x ... desna stran enačbe

                     = ... enačaj

Rešitev ali koren enačbe je vsako število, pri katerem sta vrednosti izrazov enaki na levi in desni strani enačbe.

Vse rešitve enačbe sestavljajo množico rešitev, ki jo ponavadi označimo z R.

 

Določimo rešitev enačbe 3 (x + 4) = 15x

x Vrednost izraza 3 (x + 4) Vrednost izraza 15x
0 12 0
1 15 15
3 21 45
- 1 9 - 15

Rešitev enačbe je število 1. Množica rešitev R = {1}

S preizkušanjem ugotavljamo, ali so izbrana števila rešitve enačbe. Ne moremo pa ugotoviti, ali je določeno število edina rešitev.