Avtorske pravice © 2003, Alenka Praprotnik

Pitagorov izrek v ravnini

Uvod

Ste na strani, ki je nastala kot seminarska naloga pri predmetu Didaktika računalništva.

Stran je namenjena predvsem osnovnošolskim učencem in učiteljem, saj obravnava temo Pitagorov izrek v ravnini in njegovo uporabo v:

Seveda pa ste dobrodošli tudi vsi ostali, ki vas tema zanima.

Kako je stran nastala...

Največji del je nastal kar v TextPad-u, izgled strani sem izdelala deloma ročno deloma pa s programom Style Master 3.0, dinamične slike so bile izdelane s programom Cabri Geometre II in vnešene v HTML s pomočjo programa CabriWeb, gubki so nastali s programom Jasc WebDraw, zahtevnejše matematične enačbe pa s programom MathType.

Nadaljuj na

Veliko užitkov na svoji strani vam želim.