Računanje z ulomki: Krajšanje ulomkov


 

Uvod

Krajšanje ulomkov

Seštevanje ulomkov

Odštevanje ulomkov

Množenje ulomkov

Deljenje ulomkov

Preizkusi svoje znanje

Kontakt

 

No, pa najprej ponovimo, kaj je ulomek...
Ulomek je izraz oblike

kjer sta m, n celi števili in je n različen od 0. Poudarimo, da ne moremo deliti z 0.
Številu m rečemo števec, številu n pa imenovalec ulomka. Črta vmes je ulomkova črta.

Ulomka in sta enaka natanko takrat, ko je .

Primer:

     , saj je .

Za vsako od 0 različno celo število k je

Primer:

    

Če imata celi števili m, n skupen delitelj d (celo število različno od 0), tako da je , kjer sta p, q celi števili, je seveda

Pravimo, da smo ulomek dobili iz ulomka s krajšanjem s številom d.

Če vzamemo za d največji skupni delitelj števil m, n, sta si števili p, q tuji. Če ulomek zapišemo v obliki

(p,q tuji si števili in q večji od 0)

smo ga predstavili v obliki okrajšanega ulomka.

Primer:

(Krajšali smo s 25. Dobljeni ulomek je očitno okrajšani ulomek)