Računanje z ulomki: Deljenje ulomkov


 

Uvod

Krajšanje ulomkov

Seštevanje ulomkov

Odštevanje ulomkov

Množenje ulomkov

Deljenje ulomkov

Preizkusi svoje znanje

Kontakt

 

Ulomka delimo tako, da prvega pomnožimo z obratnim ulomkom drugega:

Ulomek je obratni ulomek ulomka . Zapišemo:

Primer: