Računanje z ulomki: Odštevanje ulomkov


 

Uvod

Krajšanje ulomkov

Seštevanje ulomkov

Odštevanje ulomkov

Množenje ulomkov

Deljenje ulomkov

Preizkusi svoje znanje

Kontakt

 

Prvemu ulomku odštejemo drugi ulomek tako, da prvemu prištejemo nasprotni ulomek drugega.

Nasprotni ulomek ulomka zapišemo kot

Odštevamo torej takole:

Ulomka z istim imenovalcem odšejemo tako, da seštejemo števca, imenovalec pa ostane nespremenjen.

Ulomka z različnima imenovalcema razširimo tako, da imata enaka imenovalca.

Primer: