Računanje z ulomki: Množenje ulomkov


 

Uvod

Krajšanje ulomkov

Seštevanje ulomkov

Odštevanje ulomkov

Množenje ulomkov

Deljenje ulomkov

Preizkusi svoje znanje

Kontakt

 

Ulomka množimo tako, da posebej množimo njuna števca in imenovalca in zapišemo:

Primer:

    

Produkt ulomkov je komutativen in asociativen.

Velja tudi distributivnostni zakon.