Računanje z ulomki: Seštevanje ulomkov


 

Uvod

Krajšanje ulomkov

Seštevanje ulomkov

Odštevanje ulomkov

Množenje ulomkov

Deljenje ulomkov

Preizkusi svoje znanje

Kontakt

 

Ulomka z istim imenovalcem seštejemo tako, da seštejemo števca, imenovalec pa ostane nespremenjen:

Primer:

    

Ulomka z različnima imenovalcema razširimo tako, da imata enaka imenovalca.

Primer:

    

Seštevanje ulomkov je komutativno in asociativno.