Računanje z ulomki: Uvod


 

Uvod

Krajšanje ulomkov

Seštevanje ulomkov

Odštevanje ulomkov

Množenje ulomkov

Deljenje ulomkov

Preizkusi svoje znanje

Pošta

 

Spletne strani so nastale v okviru predmeta Didaktika računalništva pod vodstvom prof. dr. Vladimirja Batagelja.
Namenjene so predvsem učencem in učiteljem osnovnih kot tudi srednjih šol. Ponujajo kratek in jedrnat pregled snovi, kar pride zelo prav pri ponavljanju oz. osveževanju snovi.

Spletne strani so narejene v programu MS FrontPage. Formule so narejene s programom MathType.

Literatura: Legiša, Peter: Matematika za prvi letnik. Ljubljana: DZS, 1991.

Miha Jelenc, Ljubljana, 5.3.2004