Èebelice ¹estomerjevcem

Ak’ kdo v heksámetru namést’ spondéja
al’ dáktila poslu¾i se trohéja,
ne vé, kam se cezúre déjo,
on vprega Pégaza v galéjo.

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Naslednje kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]