Èebelice pesmim brez s in c

œBrez cetov teèe vir mu Hipokréne
in esov v pesmih njega najti ni!Œ
œZatorej nimajo nobene cene,
zato so pesmi tiste brez soli.—Œ

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Naslednje kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]