Podoba pesnika dr. Franceta Pre¹erna skozi èas

 [Doktor]  [1900]  [2000]  [Naprej]

 [Slika (126 kb)] Franz Kurz zum Thurn und Goldenstein: domnevna podoba Franceta Pre¹erna (1838)
 [Slika (80 kb)] Franz Kurz zum Thurn und Goldenstein: France Pre¹eren (1850)
 [Slika (131 kb)] Matija Ko¾elj: domnevna podoba Franceta Pre¹erna (1862)
 [Slika (83 kb)] Franc Ksaver Zajec: France Pre¹eren (1865)
 [Slika (97 kb)] France Pre¹eren iz izdaje Poezij leta 1866 v Klasju
 [Slika (77 kb)] Franc Ksaver Zajec: France Pre¹eren (okoli 1871)
 [Slika (109 kb)] Franc Pustavrh: France Pre¹eren (pred 1876)
 [Slika (144 kb)] Josef Mukařovský: France Pre¹eren (1878)
 [Slika (196 kb)] Ignac Eigner: France Pre¹eren (Zvon 1. februarja 1879)
 [Slika (195 kb)] Ignac Eigner: France Pre¹eren (Zvon 1. marca 1879)
 [Slika (87 kb)] J. Puchreiter: France Pre¹eren (1880–1890)
 [Slika (131 kb)] Toma¾ Hrnciř: France Pre¹eren (1891)
 [Slika (130 kb)] Dr. France Pre¹eren na razglednici (1897–1898)
 [Slika (48 kb)] Dr. France Pre¹eren na razglednici (1897–1898)
 [Slika (88 kb)] Alojz Gangl: France Pre¹eren (1898)
 [Slika (47 kb)] Matija Jama: Dr. France Pre¹eren na razglednici (okoli 1899)
 [Slika (184 kb)] Ivan Grohar: France Pre¹eren (okoli 1900)
 [Slika (122 kb)] France Pre¹eren (okoli 1900)
 [Slika (135 kb)] Anton Ko¾elj: France Pre¹eren
 [Slika (134 kb)] France Pre¹eren
 [Slika (167 kb)] France Pre¹eren

 [Doktor]  [Galerija]  [2000]  [Naprej]

 [Slika (172 kb)] Alojzij Repiè: France Pre¹eren (1900)
 [Slika (115 kb)] France Pre¹eren (1900)
 [Slika (119 kb)] Alojzij ©ubic: France Pre¹eren (1902)
 [Slika (141 kb)] Ivan Zajec: France Pre¹eren (1904)
 [Slika (45 kb)] Dr. France Pre¹eren na razglednici (pred 1905)
 [Slika (133 kb)] Sa¹a ©antel: France Pre¹eren (1905)
 [Slika (680 kb)] Ivan Zajec: France Pre¹eren (1905)
 [Slika (67 kb)] Ivan Zajec: France Pre¹eren (1905)
 [Slika (68 kb)] Alojz Hacin: France Pre¹eren (1906)
 [Slika (121 kb)] Maksim Gaspari: France Pre¹eren (1907)
 [Slika (93 kb)] Maksim Gaspari: France Pre¹eren (1908)
 [Slika (102 kb)] France Pre¹eren (1908)
 [Slika (114 kb)] Anton Sever: Dr. France Pre¹eren (1909)
 [Slika (114 kb)] France Pre¹eren (okoli 1910)
 [Slika (170 kb)] Anton Ko¾elj: France Pre¹eren (1912)
 [Slika (90 kb)] Vinko Smrekar: France Pre¹eren (1912)
 [Slika (117 kb)] Lojze Dolinar: France Pre¹eren (1914)
 [Slika (98 kb)] Gualtiero Nasciguerra: France Pre¹eren (1915)
 [Slika (97 kb)] Miha Male¹: France Pre¹eren (1922)
 [Slika (112 kb)] Miha Male¹: France Pre¹eren (1923)
 [Slika (81 kb)] Bo¾idar Jakac: France Pre¹eren (1924)
 [Slika (110 kb)] Lojze Povhe: France Pre¹eren (okoli 1925)
 [Slika (88 kb)] Ivan Jurkoviè: France Pre¹eren (1928)
 [Slika (138 kb)] Tone Kralj: France Pre¹eren (1928)
 [Slika (80 kb)] Elko Justin: France Pre¹eren (1929)
 [Slika (129 kb)] Elko Justin: France Pre¹eren (1929)
 [Slika (121 kb)] Bo¾idar Jakac: France Pre¹eren (1935)
 [Slika (148 kb)] Bo¾idar Jakac: France Pre¹eren (1935)
 [Slika (43 kb)] Bo¾idar Jakac: France Pre¹eren (1935)
 [Slika (89 kb)] Miha Male¹: France Pre¹eren (1935)
 [Slika (76 kb)] Elko Justin: Anno 1849 (1937)
 [Slika (61 kb)] Elko Justin: Doktor France Pre¹eren (1937)
 [Slika (118 kb)] Elko Justin: Kam? (1937)
 [Slika (186 kb)] Ivan Èargo: France Pre¹eren (1939)
 [Slika (86 kb)] Stane Dremelj: Dr. France Pre¹eren (1939)
 [Slika (98 kb)] Miha Male¹: France Pre¹eren na banovinskem koleku Dravske banovine iz leta 1939
 [Slika (42 kb)] Miroslav Ora¾em: France Pre¹eren (1939)
 [Slika (133 kb)] Viktor Cotiè: France Pre¹eren (1940)
 [Slika (189 kb)] Maksim Gaspari: France Pre¹eren (1940)
 [Slika (105 kb)] Olaf Globoènik: France Pre¹eren (1940)
 [Slika (84 kb)] France Gor¹e: France Pre¹eren (1940)
 [Slika (69 kb)] Bo¾idar Jakac: France Pre¹eren (1940)
 [Slika (72 kb)] Ivan Kos: France Pre¹eren (1940)
 [Slika (120 kb)] Miha Male¹: France Pre¹eren (1940)
 [Slika (120 kb)] Nikolaj Pirnat: Kam? (1940)
 [Slika (66 kb)] Mira Pregelj: France Pre¹eren (1940)
 [Slika (93 kb)] Albert Sirk: France Pre¹eren (1940)
 [Slika (94 kb)] Rajko ©ubic: France Pre¹eren (1940)
 [Slika (76 kb)] Fran Tratnik: France Pre¹eren (1940)
 [Slika (110 kb)] Fran Tratnik: France Pre¹eren (1940)
 [Slika (130 kb)] Ivan Vavpotiè: France Pre¹eren (1940)
 [Slika (114 kb)] Anton Zupa: France Pre¹eren (1940)
 [Slika (197 kb)] Elko Justin: Dr. France Pre¹eren (1941)
 [Slika (123 kb)] Hinko Smrekar: France Pre¹eren (1941)
 [Slika (74 kb)] Ferdo Vesel: France Pre¹eren (1941)
 [Slika (145 kb)] Avgust Èernigoj: France Pre¹eren (1942)
 [Slika (104 kb)] Stane Dremelj: France Pre¹eren (1943)
 [Slika (108 kb)] Marijan ©orli – Viher: Pre¹ernova Zdravljica (1944)
 [Slika (27 kb)] Bo¾idar Jakac: France Pre¹eren (1945)
 [Slika (162 kb)] France Miheliè: Dr. France Pre¹eren (1945)
 [Slika (85 kb)] Ivan Èopiè: France Pre¹eren (1946)
 [Slika (108 kb)] Bo¾idar Jakac: France Pre¹eren (1946)
 [Slika (204 kb)] Bo¾idar Jakac: France Pre¹eren (1946)
 [Slika (137 kb)] Elko Justin: Dr. France Pre¹eren (1946)
 [Slika (110 kb)] Boris Kalin: France Pre¹eren (1946)
 [Slika (131 kb)] Vlado Stovièek: Dr. France Pre¹eren (1946)
 [Slika (81 kb)] Èoro ©kodlar: France Pre¹eren (1946)
 [Slika (95 kb)] Ive ©ubic;: France Pre¹eren (1946)
 [Slika (85 kb)] Avgust Èernigoj: France Pre¹eren (1947)
 [Slika (85 kb)] Avgust Èernigoj: France Pre¹eren (1947)
 [Slika (154 kb)] Maksim Gaspari: France Pre¹eren (1948)
 [Slika (165 kb)] Maksim Gaspari: O Vrba (1948)
 [Slika (84 kb)] Bo¾idar Jakac: France Pre¹eren (1948)
 [Slika (110 kb)] Miha Male¹: France Pre¹eren (1948)
 [Slika (146 kb)] Franèi¹ek Smerdu: France Pre¹eren (1948)
 [Slika (98 kb)] Stane Dremelj: Dr. France Pre¹eren (1949)
 [Slika (79 kb)] Maksim Gaspari: Kam? (1949)
 [Slike] Bo¾idar Jakac: France Pre¹eren na jugoslovanskih prilo¾nostnih po¹tnih znamkah iz leta 1949
 [Slika (76 kb)] Franèi¹ek Smerdu: France Pre¹eren (1949)
 [Slika (54 kb)] Peter Loboda in Franèi¹ek Smerdu: France Pre¹eren (1952)
 [Slika (74 kb)] Lojze Dolinar: France Pre¹eren (1968)
 [Slika (87 kb)] Stane Dremelj: Dr. France Pre¹eren (1974)
 [Slika (110 kb)] Tone Dem¹ar: France Pre¹eren (1980)
 [Slika (176 kb)] Stane Dremelj: France Pre¹eren (1984)
 [Slika (108 kb)] Stane Dremelj: France Pre¹eren (1984)
 [Slika (104 kb)] Stane Dremelj: Dr. France Pre¹eren (1984)
 [Slika (59 kb)] Borut Peèar: France Pre¹eren (1984)
 [Slika (175 kb)] Albin Ambro¾iè: Dr. France Pre¹eren (1988)
 [Slika (188 kb)] Rudi ©panzel: France Pre¹eren (1991)
 [Slike] Rudi ©panzel: France Pre¹eren na slovenskem bankovcu iz leta 1992
 [Slike] Rudi ©panzel: France Pre¹eren na slovenskem bankovcu iz leta 1993

 [Doktor]  [Galerija]  [1900]  [Naprej]