Èebelice pravljièarjem

Pravljíca, po Ezóp’ od vas zapeta,
veè nima slásti kakor jed pogreta.

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Naslednje kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]