Izbrana poezija dr. Franceta Pre¹erna

SONETJE

Ljubeznjeni sonetje

 * Oèetov na¹ih imenitna dela
 * Vrh sonca sije soncev cela èeda
 * Tak’ kakor hrepeni oko èolnarja
 * Dve sestri videle so zmoti vdane
 * Kupído, ti in tvoja lepa starka
 * Je od vesel’ga èasa

Sonetni venec

 * Sonetni venec
 * Ni znal molitve ¾láhtniè trde glave
 * Sanjalo se mi je, da v svetem raji
 * Velíka, Togenburg, bila je mera
 * Bilo je, Mojzes, tebi naroèeno
 * Na jasnem nebu mila luna sveti
 * Marsk’téri romar gre v Rim, v Kompostelje
 * Zgodi se vèasih, da mohamedani
 * Oèi bilé pri nji v deklet so sredi
 * Kadar previdi uèenost zdravnika
 * Odprlo bo nebo po sodnem dnevi

Zabavljivi sonetje

 * Èrkarska pravda
 * Ptujobesedarjem
 * Apel in èevljar

Sonetje nesreèe

 * Sonetje nesreèe
 * Memento mori
 * Matiju Èopu

 [Doktor]  [Galerija]  [Predhodno kazalo]  [Naprej]