Gazele [Slika (179 kb)]

      Ljubezen je bila,
      ljubezen ¹e bo,
      ko mene in tebe
      na svetu ne bo.

1
Pesem moja je posóda tvojega imena,
mojega srca gospóda, tvojega imena;
v nji bom med slovenske brate sladki glas zanesel
od zahoda do izhoda tvojega imena;
na posodi v zlátih èrkah slava se bo brala
od naróda do naróda tvojega imena;
z nje svetloba bo gorela ¹e takrat, ko bova
onstran Káronov’ga broda, tvojega imena.
Bolj ko Délije, Koríne, Cíntije al’ Lavre
bi biló pozábit’ ¹koda tvojega imena.

2
Oèí sem veèkrat prá¹al, ali smem
ljubiti te; odgovora ne zvem.
Od daleè gleda¹, draga, me prijazno;
prevzetno viha¹ nos, ko mimo grem.
Ak’ v tebe so obrnjeni pogledi,
odtégne¹ precej svoj obraz oèém;
al’ ak’ dekleta druga ogledujem,
zakriti jeze ni ti moè ljudem.
Takó, al’ ljubi¹ me al’ me sovra¾i¹,
kak’ bi ti ustrégel, siromak ne vem.

3
®alostna komú neznana je resnica, da jo ljubim,
v pesmih mojih vedna, sáma govorica, da jo ljubim.
Ve ¾e noè, ki bridko sli¹i zdihováti me brez spanja,
ve ¾e svetla zarja, dneva porodnica, da jo ljubim.
Ve ¾e jutro, ve ¾e poldne, ve ¾e mraèni hlad veèera
tiho to¾bo moj’ga bled’ga, vel’ga lica, da jo ljubim.
Prebival’¹èa moj’ga stenam, mirni je samoti znano,
tudi nepokoju mesta ni novica, da jo ljubim.
Ve ¾e ro¾a, ki pri poti, koder draga hodi, rase,
ve ¾e, ki nad potjo leta ptica, da jo ljubim.
Ve ¾e mokri prag nje hi¹e, vsaki kamen blizu njega,
ino ve, ki mimo vodi me stezica, da jo ljubim.
Ve ¾e vsaka stvar, kar vedet’ in kar sli¹ati od mene,
in verjeti noèe draga mi devica, da jo ljubim.

4
Draga, vem, kakó pri tebi me opravljajo ¾enice,
prav’jo, da v ljubezni moji ni bilo nikdár resnice,
kak’ si brusijo jezike in ti ¹tejejo na prste
pri kafeti, kar jih nisem, kar sem ljubil jih, device;
al’ poslu¹aj mojo spoved, rekla bo¹, da sem nedol¾en,
da le sama ti si kriva, ak’ je v temu kaj krivice:
Dokler ne cvete ¹e ro¾a, so v èasti pri nas vijol’ce,
zvônèeke, marjet’ce, druge tudi èislamo cvetlice.
Kdor ni sli¹al nikdar peti sladkih pesmi Filoméle,
rad poslu¹al bo strnade, ¹èínkavce in druge ptice.
Al’ je moè na prvi prostor jo v zbiral’¹èih posaditi,
moè ji prvo èast skazáti, ako v njih je ni kraljice?
Préd dekleta so imela, al’ kar ti cvete¹ med njimi,
vseh lepot nobena nima nam dopasti veè pravice.
To pomisli, ne zameri, da, kar sonce sem zagledal,
od oèi so tudi meni se uzdignile temnice.

5
Med otróki si igrala, draga, lani, — èas hiti;
letos ¾e unema¹ srca po Ljubljani, — èas hiti.,
Koder hodi¹, te mladen’èi spremljajo z oèmi povsod,
satelitov trop nam zvezde kraj oznani, — èas hiti.
Zdaj je Hanibal pri Kanah premagavec tvoj obraz,
na¹a srca Rim, ostra¹en, ne ustrah’vani, — èas hiti.
Deklica prevzetna, zmisli, kak’ je kratek vsaki cvet,
da zaène se leto starat’ ¾e v srpáni, — èas hiti.
Pevca ubozega usli¹i, ki ga ranil tvoj pogled,
préd ko starost bo Maháon njega rani, — èas hiti.
Da Helenina lepota, tol’kanj mo¾ pred Trojo smrt,
ni pozabljena, le pesem sama brani, — èas hiti.

6
Al’ bo kal pognalo seme, kdor ga seje, sam ne ve;
kdor sadi drevó, al’ bode zred’lo veje, sam ne ve.
Se pod stropom neba trudi let’ in dan nomad;
al’ pa konec leta bode kaj prireje, sam ne ve.
In kupec po svetu hodi, al’ pa kaj dobièka bo,
za blagó kadar gotove d’narje ¹teje, sam ne ve.
In voj¹èak, ki ga trobenta vabi med kanonov grom,
kaj plaèilo bo vroèine, ran in ¾eje, sam ne ve.
Lej, tak pevec teh gazelic, al’ jih bere¹ ti, al’ ne,
al’ pri njih srce ledeno se ogreje, sam ne ve.
In al’ ve¹, da ti ga vnema¹, ti mu pevski ogenj da¹,
al’ se smel bo razodeti vsaj pozneje, sam ne ve.

7
Kdor jih bere, vsak drugaèe pesmi moje sodi;
eden hvali in spet drugi vpije: śFej te bodi!Ś
Ta veli mi: poj sonete; oni: poj balade;
tretji bi bil bolj prijatelj Pindarovi odi.
Bo prijeten morebiti temu glas gazelic;
oni bo pa rekel: kaj za Vodnikom ne hodi?
Razuzdanim bodo moje pesmu prenedol¾ne;
al’ terc’jalke porekó, da jih je vdihnil zlodi.
Jaz pa tebi sami, draga, ¾elel sem dopasti,
drugih nisem pra¹al, kaj se jim po glavi blodi. —

 [Doktor] [Galerija] [Predhodno kazalo] [Naslednje kazalo] [Nazaj] [Naprej]