Oèetov na¹ih imenitna dela

Oèetov na¹ih imenitna dela,
kar jih nekdanjih èasov zgodba hrani:
kako Metúlum se Avgústu brani,
kaj je do zdaj Ljubljana do¾ivela,

kak’ vere bramba je bila de¾ela,
kakó pri Sisku Kolpe so pijani
omagali pred Kranjci Otománi,
vam bo Homerov na¹ih pesem pela.

Preslabe peti boje vam sloveèe,
pojo Kranjic lepoto moje strune
in tvojo èast, neusmiljena devica!

Pojo ljubezni moje vam nesreèe,
kakóvi reve¾ je, ki ga presune
’z oèi nebe¹kih vr¾ena pu¹èíca.

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]