Prièujoèe poezije

Sme nekaj nas, ker smo Pre¹érnove, biti pre¹érnih;
pésem ka¾e dovolj, kak’ je na¹ oèe kroták.

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Naslednje kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]