Biló je, Mojzes, tebi naroèeno

Biló je, Mojzes, tebi naroèeno
peljáti v Kanaan krdelo Juda;
ak’ sreèna pride, pride ura huda,
zami¹ljen si v to opravilo eno.

Od daleè ugleda¹ zemljo za¾eleno;
povrnjena veselja je zamuda
in plaèana so pota polna truda,
srce otrpne ti razveseljeno.

Pet’ ljubeznivost tvojo in lepoto
je moj poklic in samo opravilo,
dokler me v groba poneso temnoto;

ak’ gledat’ smem oblièje tvoje milo,
za ¾alostnih noèi in dni samoto
mi dano je obilno povraèilo.

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]