Dve sestri videle so zmoti vdane

Dve sestri videle so zmoti vdane
oèi: biló dekle je nizko ena;
bila je druga njij’ visoka ¾ena,
obe lepote cvet in èast Ljubljane.

Pobegnil tak’ sem, kakor srna plane,
od lovcev v prej¹njih èasih ostreljena,
ko spet se strelcev truma ji zelena
prika¾e in jo spomni stare rane.

Ak’ pra¹ate, od kod strahota taka?
Ranila mene z ostro sta pu¹èíco.
Kupído strelec, mati z njim njegova.

Ta dva sem mislil videti bogova:
za Amorja sem manj’ imel sestrico,
bila je veèja Veneri enaka.

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]