Tak’ kakor hrepeni oko èolnarja

Tak’ kakor hrepeni oko èolnarja
zagledat’ vaj’ni zvezdi, Dioskuri,
kadar razgraja pi¹ ob hudu uri,
ko se tepó valovi, grom udarja; —

zakaj, ak’ vaj’nih zvezd zasije zarja,
vetrovom Eol koj zaklene duri,
po morji, po razjásnjenem azuri
kraljuje mir, potihne ¹um viharja; —

tak’, draga deklica, zvezd tvojih èakam,
tako in bolj ¹e èakam hrepeneèe,
oèi zagledat’ tvojih svetle ¾arke;

zakaj, ak’ ti reko be¾at’ oblákam,
ak’ ¹e tako vihári jeza sreèe,
nebó se koj zvedrí krog moje barke.

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]