Kam?  [Slika (72 kb)]

Ko brez miru okrog divjam,
prijat’lji pra¹ajo me: kam?

Pra¹ájte raj’ oblak nebá,
pra¹ájte raje val morjá,

kadar mogoèni gospodar
drvi jih sem ter tje vihar.

Oblak ne ve in val ne kam,
kam nese me obup, ne znam.

Samó to znam, samó to vem,
da pred oblièje nje ne smem

in da ni mesta vrh zemljé,
kjer bi pozabil to gorjé!

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Naslednje kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]