Izbrana poezija dr. Franceta Pre¹erna

BALADE IN ROMANCE

 * Hèere svet
 * Uèenec
 * Dohtar
 * Turja¹ka Rozamunda
 * Judovsko dekle
 * Zdravilo ljubezni
 * Povodni mo¾
 * Prekop
 * Neiztrohnjeno srce
 * Ribiè
 * ®enska zvestoba
 * Orglar

 [Doktor]  [Galerija]  [Predhodno kazalo]  [Naslednje kazalo]  [Naprej]