Èebelice pu¹èièarjem

Ko vsaka ni ¾ival lisica,
tak’ vsaki ni napis pu¹èica.

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Naslednje kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]