Pitagorov izrek
Uvod Zgodovina Stranice Pitagorov izrek Avtor
Pitagorejska števila Pitagorejska šola Preverjanje znanja
  PITAGOROV IZREK V GEOMETRIJSKIH LIKIH
Mini kviz

Namen kviza:
Kviz je namenjen samopreverjanju in utrjevanju snovi o pitagorovem izreku ter o njegovih lastnostih ter zakonitostih. Upam, da bodo naloge tudi vzpodbudile otrokovo matematično-logično razmišljanje.
S to snovjo se otroci srečajo v 6. razredu OŠ (še stara - osemletna).

Navodila:
 • Vsako vprašanje ima na voljo dva izbirna ali pa opisni odgovor. Odgovor označimo tako, da kliknemo v krogec ob odgovoru in v krogcu se bo pojavila pika oziroma izračunajmo podano rezultat podane naloge in rezultat vpišemo v prazno polje. Dobro moramo premisliti, saj si ne moremo premisliti, ko enkrat kliknemo gumb preveri!
 • Program nam bo sporočil, ali smo odgovorili pravilno in podal oceno izraženo v procentih.

 • Ko želimo odgovarjati na naslednje vprašanje, se premaknemo s pomočjo drsnika navzdol. Kviz se konča ko pritisnemo gumb Preveri. Namenjen je samopreverjanju, zato ga nehamo igrati, ko se pač naveličamo.

 • Program šteje, koliko odgovorov je bilo pravilnih oziroma napačnih.

 • Kviz si na žalost ne zapomni doseženih točk in kadarkoli naložimo stran na novo, se točke vrnejo na 0.

 • Kviz se v celoti naloži na naš domači računalnik, kar pomeni, da lahko računalnik izklopimo iz omrežja, pa bo kviz vseeno deloval.
Pravokotnik
LASTNOSTI:
 1. Nasproti ležeči stranici sta vzporedni in enako dolgi.
 2. Vsi štirje notranji koti so pravi.
 3. Diagonali sta enako dolgi in se razpolavljata.


Kvadrat
LASTNOSTI:
 1. Vse štiri stranice so enako dolge.
 2. Vsi štirje notranji koti so pravi.
 3. Diagonali sta enako dolgi in se razpolavljata.


Enakokraki trikotnik
LASTNOSTI:
 1. Enakokraki trikotnik ima dve stranici enako dolgi in ju imenujemo kraka. Tretjo stranico imenujemo osnovnica.
 2. Kota ob osnovnici sta skladna.
 3. Višina na osnovnico leži na somernici enakokrakega trikotnika.
 4. Višina na osnovnico tedaj rapolavlja kot pri vrhu enakokrakega trikotnika in tudi osnovnico.


Enakostranični trikotnik
LASTNOSTI:
 1. Enakostranični trikotnik ima vse tri stranice enako dolge.
 2. Vsi trije koti so enako veliki in merijo 60 stopinj.
 3. Višina na osnovnico leži na somernici trikotnika.
 4. Višina trikotnika, simetrala kota in simetrala stranice ležijo na isti premici.


Romb
LASTNOSTI:
 1. Vse štiri stranice so enako dolge. Nasproti ležeči stranici sta vzporedni.
 2. Nasproti ležeča kota sta enako velika.
 3. Diagonali se pravokotno razpolavljata.


Deltoid
LASTNOSTI:
 1. Diagonali f leži na somernici in razdeli lik na dva skladna trikotnika.


Trapez
LASTNOSTI:
 1. Stranici, ki ležita na vzporednicah, imenujemo osnovnici.
 2. Stranici, ki sta enako dolgi, imenujemo kraka.
 3. Kota ob osnovnicah sta skladna.