Pitagorov izrek
Uvod Zgodovina Stranice Pitagorov izrek Avtor
Pitagorejska števila Pitagorejska šola Preverjanje znanja
  Pitagorejska šola

Pitagorejska šola je privabila veliko število članov, tako žensk kot moških.

Vsi so morali slediti določenim pravilom:
  • Kdor je želel postati Pitagorejec, je moral živeti 3 leta v molku in asketizmu.

  • Niso smeli jesti mesa.

  • Njihovo delo je bilo anonimno (svoje iznajdbe so smeli povedati le Pitagori ali skupini).

  • Niso mišljenja, da svet izhaja iz materije.

  • Pogled pitagorejcev na svet: vsak pojav ima na svetu za osnovo neko število.
Pitagorejci so izhajali iz tega, da so temelj sveta - števila.
Vsi pojavi temeljijo na nekem "številu". Ukvarjali so se (na znanstvenem področju) s pojavi, ki vsebujejo števila.
(npr. miza = 4,…)

Števila so si predstavljali kot like.
Prvi v Grčiji so uvedli tudi pojem duše. Verjeli so namreč v posmrtno preseljevanje duše v druge oblike. S tem so vplivali na razvoj kasnejših ideologističnih filozofij in prek teh tudi na krščanstvo.


Temelj preučevanja je bila geometrija, aritmetika, astronomija in glasba. V šolo je bilo vključenih 28 učencev pitagorejske šole. Matematiko je raziskovalo 14 učencev, 7 učencev prirodo, 4 učenci se ukvarjajo s filozofijo. Med njimi so bile tudi 3 ženske, ne ve pa se s katero vedo so se ukvarjale. Predvideva pa se, da se nihče ni ukvarjal z več kot enim področjem.