Površina kocke

POVRŠINA telesa je vsota ploščin vseh mejnih ploskev.Kocka ima 2 osnovni ploskvi, ostale sestavljajo plašč. Če površje kocke razvijemo v ravnino (mrežo), dobimo kvadrate, zato ni težko izračunati površine.

O=a·a=a2 P=2O + pl
pl=a2 + a2 + a2 + a2 P=2a2 + 4a2
pl=4a2 P=6a2

 

Primer
Izračunajmo površino kocke z robom a=5cm.
P=6a2
P=6·52
P=150cm2