Prostornina (Volumen) kocke

Prostornino izračunamo podobno kot pri kvadru, le da so vsi robovi kocke enaki a=b=c. Zato je prostornina kocke
V=a·a·a=a3
 

Primer
Izračunajmo prostornino kocke z robom a=5cm.
V=a3
V=53
V=125cm3